ΑΡΘΡΑ
The adoption of strategic pricing by industrial service firms
Ήντουνας Κωνσταντίνος
Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ
 
 
 
 

Journal of Product and Brand Management, Vol. 30 Iss: 5, pp.521 - 535

Ανάκτηση από: emeraldinsight