ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών - Μάνατζμεντ, Στρατηγικές και Νέες Τεχνολογίες
Γούναρης Σπύρος
Τσιότσου Ροδούλα
Έτος έκδοσης: 2016
Σελίδες: 700
Εκδόσεις: Π. Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ,
ISBN: 978-9963-258-56-7
Οι υπηρεσίες κυριαρχούν σήμερα στις αναπτυγμένες οικονομίες ενώ όλες οι επιχειρήσεις πια τις αντιμετωπίζουν ως αναπόσπαστο κομμάτι των προϊόντων τους το οποίο συμβάλει αποφασιστικά στη διατήρηση των πελατών τους.

Η αυξανόμενη σημαντικότητα των υπηρεσιών στην παγκόσμια οικονομία και οι μοναδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα στελέχη στο χώρο των υπηρεσιών συνιστούν τους κύριους λόγους συγγραφής του παρόντος βιβλίου, το οποίο αποτελεί ένα «εργαλείο» που αναδεικνύει θεωρητικά πλαίσια και αναλυτικές διαδικασίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση ποικίλων θεμάτων και προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Το βιβλίο διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
α) χρησιμοποιεί σημαντικές θεωρητικές προσεγγίσεις στο χώρο των υπηρεσιών, β) ενσωματώνει σημαντικά ερευνητικά ευρήματα, γ) είναι προσανατολισμένο στο μάνατζμεντ των υπηρεσιών και εστιασμένο στις σχετικές στρατηγικές, δ) ενσωματώνει τη χρήση και την επίδραση των νέων τεχνολογιών στο χώρο των υπηρεσιών αναδεικνύοντας το ρόλο τους, ε) χρησιμοποιεί παραδείγματα για να συνδέσει τη θεωρία με την πράξη, στ) έχει εθνικό και διεθνή προσανατολισμό, παρουσιάζοντας αποτελέσματα ερευνών τόσο από την Ελλάδα όσο και από το παγκόσμιο γίγνεσθαι.

Το βιβλίο αποτελείται από τα εξής δεκατρία κεφάλαια:
 1. Έννοια και Ορισμός των Υπηρεσιών
 2. Η Συμπεριφορά των Πελατών στις Υπηρεσίες
 3. Προϊοντικές αποφάσεις για υπηρεσίες
 4. Η Διανομή των Υπηρεσιών στη Φυσική και Ηλεκτρονική Αγορά
 5. Τιμολόγηση Υπηρεσιών
 6. Η Επικοινωνία και ο Ρόλος της στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών
 7. Σχεδιασμός και Διοίκηση των Διαδικασιών Παροχής των Υπηρεσιών
 8. Σχεδιάζοντας το Περιβάλλον των Υπηρεσιών
 9. Η Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες
 10. Επιτυγχάνοντας την Αποκατάσταση/Ανάκτηση στις Υπηρεσίες
 11. Η Διοίκηση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες
 12. Ανάπτυξη και Διαχείριση Σχέσεων με τους Πελάτες
 13. Μάρκετινγκ για Β2Β Υπηρεσίες