Διοικητικό συμβούλιο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ του Ιωάννη
Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ του Γεωργίου
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ
Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς
ΜΕΛΟΣ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Καθηγητής Πανεπιστημίου
ΜΕΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ του Ιωάννη
Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
ΜΕΛΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ideal Standard S.A. Διευθύνων Σύμβουλος - Ελλάδα & Μεσόγειος