ΔΡΑΣΕΙΣ
Αναδεικνύοντας το ρόλο του Μάρκετινγκ στην Αποτελεσματική Διαχείριση Οικονομικών Κρίσεων
Η οικονομική κρίση στην Ευρωζώνη και ειδικότερα στην Ελλάδα δημιουργεί ένα ιδιαιτέρως ασταθές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Βασικό ερώτημα αποτελεί πώς το Μάρκετινγκ μπορεί να βοηθήσει μία επιχείρηση να διαχειριστεί αυτή την κρίση και να επιβιώσει.

Θέλοντας να συνεισφέρουν στην αναζήτηση των βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που βιώνουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι Επίκ. Καθηγητές Μάρκος Τσόγκας (Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς) και Πολίνα Παπασταθοπούλου (Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας-Εργαστήριο Μάρκετινγκ A.LA.R.M. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών) εκπόνησαν επιστημονική μελέτη με τίτλο «Αποτελεσματικές Στρατηγικές Μάρκετινγκ σε Περιόδους Κρίσης: Η Ελληνική Εμπειρία και Πρακτική». Στόχος της μελέτης αποτέλεσε η αποτύπωση των στρατηγικών που ακολουθούν οι επιχειρήσεις στην κρίση και η επίδραση τους κυρίως στις πωλήσεις και στα κέρδη τους. Η μελέτη τέθηκε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ (ΕΛ.Α.Μ.) και διενεργήθηκε έρευνα πεδίου στις 1.000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Συνολικά, συλλέχθησαν 227 ερωτηματολόγια.

Η παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας έγινε σε ειδική εκδήλωση με τίτλο "Αναδεικνύοντας το ρόλο του Μάρκετινγκ στην Αποτελεσματική Διαχείριση Οικονομικών Κρίσεων" την Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014, 18:00-21:00 στο Αμφιθέατρο του Ε.Β.Ε.Α. (Ακαδημίας 7, Αθήνα).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η διακεκριμένη καθηγήτρια Aysegül Ozsomer του Koç University της Κωνσταντινούπολης παρουσίασε τα αποτελέσματα αντίστοιχων ερευνών που διεξήχθησαν στην Τουρκία την τελευταία δεκαετία υπό την επιστημονική της επίβλεψη.

Η εσπερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων έγινε με τη συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ (Ε.Ι.Μ.) και του Ε.Β.Ε.Α., ενώ χορηγός της εκδήλωσης ήταν η ΕΛ.Α.Μ.