Χαιρετισμός του προέδρου
Γ. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόεδρος ΕΛ.Α.Μ.
“Η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ (ΕΛ.Α.Μ.) ιδρύθηκε το 1998 για να καλύψει ένα μεγάλο κενό στην ανάπτυξη και εφαρμογή της επιστήμης του Μάρκετινγκ που χαρακτηρίζει ακόμα και σήμερα την ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Σκοπός της Ακαδημίας είναι η προαγωγή της επιστήμης του Μάρκετινγκ, η εφαρμογή, η διάδοση και η ανάπτυξη των αρχών της σε όλους τους χώρους της σύγχρονης ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Τα ιδρυτικά της μέλη είναι καταξιωμένοι πανεπιστημιακοί της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η ΕΛ.Α.Μ συμμετέχει σε πολλές επιχειρηματικές εκδηλώσεις και έχει οργανώσει με επιτυχία πολλές ημερίδες και συμπόσια.

Ενώ αρχικά προβλεπόταν ότι μέλη της θα μπορούσαν να είναι, εκτός από τα ιδρυτικά μέλη, μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία διδάσκουν μάρκετινγκ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας ή της Αλλοδαπής, έχοντας διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο του Μάρκετινγκ, πρόσφατα η ΕΛ.Α.Μ. διεύρυνε τους ορίζοντές της. Συγκεκριμένα, με την τροποποίηση του καταστατικού της, άνοιξε τις πόρτες της σε καθηγητές συγγενών γνωστικών αντικειμένων, στελέχη επιχειρήσεων αλλά και φοιτητές, φιλοδοξώντας έτσι να αποτελέσει μια δεξαμενή συγκέντρωσης και διάχυσης υψηλού επιπέδου γνώσεων και επιχειρηματικών πρακτικών.

Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε να καλωσορίζουμε στην Ακαδημία μας νέα μέλη από τον ακαδημαϊκό, επιχειρηματικό αλλά και φοιτητικό χώρο.