Δήλωση απορρήτου προσωπικών δεδομένων
Η ΕΛ.Α.Μ. είναι ο μοναδικός κάτοχος της πληροφορίας που συλλέγεται από αυτό το site και δηλώνει τη δέσμευσή της στο προσωπικό σας απόρρητο. Δεν πουλά, μοιράζει ή ενοικιάζει αυτή την πληροφορία σε τρίτους. Η συλλογή των στοιχείων γίνεται με σκοπό την εγγραφή σας στην Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ και την ενημέρωση των Μελών και των λοιπών ενδιαφερομένων για τις δραστηριότητες και τους σκοπούς της ως Σωματείο μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όνομα*:
Επώνυμο*:
Πατρώνυμο*:
Διεύθυνση Κατοικίας*:
Τ.Κ.*:
Πόλη*:
e-mail*:
Τηλέφωνο Κατοικίας*:
Ημερομηνία γεννήσης*:
Τόπος γεννήσης*:
Κινητό Τηλέφωνο*:
 
 
ΣΠΟΥΔΕΣ
Προπτυχιακές σπουδές
Όνομα Πανεπιστημίου*:
Χώρα Πανεπιστημίου*:
Πανεπιστημιακό Τμήμα*:
Έτη Σπουδών*:
Έτος Αποφοιτήσεως*:
Πτυχίο σε PDF:
Μεταπτυχιακές σπουδές:
Όνομα Πανεπιστημίου*:
Χώρα Πανεπιστημίου*:
Επιστημονικός Κλάδος*:
Έτη Σπουδών*:
Έτος Αποφοιτήσεως*:
Μεταπτυχιακός Τίτλος*:
Πτυχίο σε PDF:
Αν έχετε διδακτορικό τίτλο σπουδών πατήστε εδώ:
Όνομα Πανεπιστημίου*:
Χώρα Πανεπιστημίου*:
Επιστημονικός Κλάδος*:
Έτη Σπουδών*:
Έτος Αποφοιτήσεως*:
Διδακτορικός Τίτλος*:
Πτυχίο σε PDF:
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Γνώση ξένων γλωσσών
Ξένη Γλώσσα
Δίπλωμα
Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά
Ιταλικά
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Συμπληρώστε τα στοιχεία για κάθε θέση εργασίας που κατείχατε, αρχίζοντας από την πιο πρόσφατη
Όνομα Εταιρίας ή Οργανισμού*:
Χώρα Δραστηριότητας*:
Θέση ευθύνης*:
Από:
Μέχρι:
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Άλλες σχετικές δραστηριότητες πέραν των σπουδών και της εργασιακής απασχόλησης
Γιατί επιθυμείτε να γίνετε μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ*:
Από που ενημερωθήκατε για την Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΟΥΣ
Παρακαλώ συμπληρώστε την κατηγορία μέλους στην οποία ανήκετε, σύμφωνα με τα άρθρα 6 - 9 του καταστατικού της ΕΛ.Α.Μ.
Κατηγορία Μέλους
Εφάπαξ εγγραφή
Ετήσια συνδρομή
Τακτικό
30€
40€
Συνεργαζόμενο
30€
40€
Μη Τακτικό
30€
40€
Επίτιμο
30€
40€
Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Δωρεάν
20€
Προπτυχιακός Φοιτητής
Δωρεάν
10€