ΝΕΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - Ι.Π.Ε.
Καταχωρήθηκε στις 17 Ιουλίου 2018
Δημιουργήθηκε το νέο e-learning πρόγραμμα κατάρτισης πωλήσεων με την αιγίδα του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος και το κύρος του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών!

Μία μοναδική ευκαιρία ενίσχυσης προσόντων, γνώσεων αλλά και του βιογραφικού για δυναμικά στελέχη, επαγγελματίες και επιχειρηματίες.

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

Πληροφορίες και αιτήσεις στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://elearning.aueb.gr/courses/katartisi-pwlisewn-ipe.html